Azitromycine bijwerkingen

Zoals bij elk medicijn heeft Azitromycine ook bijwerkingen. Daarnaast zijn er zaken waar rekening gehouden moet worden en zijn er situaties waarbij u Azitromycine beter niet kunt gebruiken. Indien u een medische historie heeft, vragen heeft of ergens aan twijfelt overleg altijd eerst met uw arts.

Azitromycine bijwerkingen

Bijwerkingen die bij het gebruik van Azitromycin regelmatig voorkomen zijn:

 • Buikpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Verminderde eetlust
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Tintelend of doof gevoel
 • Zichtstoornissen
 • indigestie
 • Huidirritatie
 • Gewrichtspijn

Bijwerkingen die weinig voorkomen:

 • Leverproblemen

Voor meer details neem de bijgeleverde bijsluiter goed door of neem contact op met een arts.

Gelijktijdig gebruik van Azitromycine met andere medicatie

Stel altijd uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen welke u gebruikt voordat u Azithromycin wilt gebruiken. Dit omdat deze ervoor kunnen zorgen dat dit geneesmiddel minder geschikt is voor u. Er kan namelijk wisselwerking optreden wanneer u Azithromycine gelijktijdig gebruikt met: antacida, ergotamine, statines, warfarine, cisapride, terfenadine, zidovudine, nelfinavir, rifabutine, kinidine, ciclosporine, alfentanil, theofylline, digoxine, astemizol en pimozide.

Aandoeningen waarbij u op moet passen met het gebruik van Azitromycine

Stel voordat u Azitromycine wilt gebruiken uw arts op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis. Azitromycine is mogelijk niet geschikt voor u als aan een van de volgende aandoeningen lijdt of heeft geleden: lever- of nierproblemen, hartproblemen, een laag kalium- of magnesiumgehalte, low potassium or magnesium, myasthenia gravis, aandoeningen van het zenuwstelsel of mentale aandoeningen.


Nu Azitromycine kopen zonder recept »